Päikese maaüksus Spithamis
[52001:001:0319]

  • Pindala 9016 m2
  • Hind - 550 000 kr
  • eluasemekohtade maa
  • elektriliitumine tehtud (16A)
  • ümberringi kaunis loodus (männimetsad)

 

 

pealehele